产品目录 产品目录 产品目录
Na-苯甲酰-L-精氨酰胺盐酸盐详细情况 产品详细 965-03-7 Na-苯甲酰-L-精氨酰胺盐酸盐

Na-苯甲酰-L-精氨酰胺盐酸盐

BAA

CAS: 965-03-7

产品编号 PA0190 Na-苯甲酰-L-精氨酰胺盐酸盐
中文名 Na-苯甲酰-L-精氨酰胺盐酸盐
英文名 BAA
别名 Na-苯甲酰-L-精氨酸
分子式 Na-Benzoyl-L-argininamide hydrochloride monohydrate
品牌
胜博发官网网址
性状
化合物种类
纯度 BR
规格 5克
价格 请询价
详细情况: 上海胜博发sbf277生物现货供应Na-苯甲酰-L-精氨酰胺盐酸盐,英文名称BAA