产品目录 产品目录 产品目录
O-乙酰-L-丝氨酸盐酸盐详细情况 产品详细 66638-22-0 O-乙酰-L-丝氨酸盐酸盐

O-乙酰-L-丝氨酸盐酸盐

O-Acetyl-L-serine hydrochloride

CAS: 66638-22-0

产品编号 PA0441 O-乙酰-L-丝氨酸盐酸盐
中文名 O-乙酰-L-丝氨酸盐酸盐
英文名 O-Acetyl-L-serine hydrochloride
别名 O-乙酰-L-氢氯化丝氨酸
分子式
品牌
胜博发官网网址
性状
化合物种类
纯度 BR
规格 100毫克
价格 请询价
详细情况: 上海胜博发sbf277生物现货供应O-乙酰-L-丝氨酸盐酸盐,英文名称O-Acetyl-L-serine hydrochloride